Kontakt

Kontakt og Find Vej

Klinikken ligger i Vitapark - Det gamle sygehus i Odder. Du finder nemt klinikken via indgang A og hvis du er gangbesværet er der mulighed for at bruge elevatoren til 4. planOBS!! Ændrede parkeringsforhold pga byggeri 

Parkeringspladserne ved indgang A inddrages fra 1. maj 2021

pga det store byggeri af sundhedshuset på Vitaparkvej. 

Indkørsel til Vitapark fra Randlevvej afspærres også.


Indgang A er fortsat åben for gående/cyklende.

Kommer du kørende i bil, kan du parkere ved indgang B.

Der er elevator til plan 4 ved begge indgange.

(se kortet nederst på siden, indgang B finder du via Asylgade)


Send nemt en mail med dine spørgsmål til klinikken 

 
 
 
 

Kontakt klinikken

tlf. 30 20 14 13

Skjold Akupunktur,

Vitaparkvej 9, Indgang A, Plan 4

        Lokale 9

        8300 Odder, DK

Ring/Sms: 30 20 14 13